Slovníček

V informacích je síla. Žijte aktivně s vědomím, že rozumíte termínům potřebným k tomu, abyste se mohli správně starat o své tělo.

A - B

 • Anatomie

  Obor zabývající se stavbou organismu, jeho systémy a funkčními interakcemi mezi těmito systémy.

 • Artritida

  Existuje několik typů artritidy, mezi které patří zánět kostních kloubů, revmatický zánět a dna. Výraz „artritida“ znamená „zánět kloubu“. Zánět je jednou z přirozených reakcí těla na onemocnění nebo zranění a zahrnuje otoky, bolest a ztuhlost.

 • Artroskopie

  Proces, během kterého se pomocí artroskopu provádí vyšetření a zároveň operace uvnitř kloubu.

 • Bederní ischias

  Bolestivý zánět míšních a sedacích nervů a napětí v zádových svalech, často vystřelující ven do hýždí a stehen.

 • Bederní páteř

  Bederní páteř tvoří pět bederních obratlů. Umožňuje ohýbání a natahování trupu, jeho pohyb ze strany na stranu a otáčení (mírné) kolem osy těla. I malý počet degenerativních změn bederní páteře může vyústit v množství různých obtíží. Mezi tyto změny patří zánět meziobratlových kloubů nebo poškození meziobratlových plotének.

 • Bedra

  Část míšního kanálu v dolní části zad.


C - D

 • Cervikobrachiální syndrom

  Cervikobrachiální syndrom (známý také jako krční syndrom) je obecný název pro bolestivá onemocnění v oblasti krku, odkud může bolest vystřelovat do ramen a paží. Tato bolestivá onemocnění mohou mít mnoho různých příčin.

 • Čéška

  Jejím úkolem je zesilovat působení předních (čtyřhlavých) svalů stehenních, které při narovnání kolene působí od kolene až po holenní kost.

 • Chrupavka

  Vysoce elastická tkáň obsahující vodu, která působí jako klouzavá vrstva pokrývající klouby.

 • CTS

  Syndrom karpálního tunelu: Poškození středového nervu v karpálním tunelu zápěstí.

 • Dutina kloubní

  Kosti tvořící kloub jsou potaženy vrstvou chrupavky, která není na rentgenu viditelná. Zobrazuje se pouze mezera mezi kostmi, která se obvykle vlivem zánětu kostních kloubů zužuje.


E - F

 • Edém

  Edém je lékařský výraz pro otok. Jedná se o reakci těla na zranění nebo zánět. Edém může být izolován v malé oblasti nebo může postihnout celé tělo.

 • Fraktura

  V lékařské terminologii označuje termín fraktura zlomenou kost.

 • Fraktura kosti

  Výraz fraktura v lékařské terminologii označuje zlomenou kost, obvykle následkem působení vnějších sil, například pádem na předloktí.


G - H

 • Golfový loket neboli zánět mediálního epikondylu neboli loket nadhazovačů

  Tento stav, známý také jako loket nadhazovačů nebo mediální epikondylitida, je méně běžný než tenisový loket. Golfový loket postihuje loketní (mediální) kloubní hrbol, který se tvoří přesně na opačné straně lokte než tenisový loket. (viz také mediální epikondilitida)

 • Hematom

  Hematom vzniká při poranění tkáně (v důsledku nehody nebo operace) a způsobuje krvácení do okolní měkké tkáně nebo do dutiny kloubní. Pro zabránění šíření hematomu použijte opatření první pomoci, jako je chlazení postiženého místa, vyvinutí slabého tlaku a umístění postižené části těla do vyšší polohy.

 • Hlavice kosti vřetenní

  Proximální konec vřetenní kosti, hlavice kosti vřetenní, je k loketní kosti připevněn prstencovitým vazem, který umožňuje otáčení předloktí na obě strany.

 • Hlezenní kloub

  Běžný termín obvykle označující horní kotníkový kloub. Tři kosti tvořící společně horní část hlezenního kloubu neboli kotníku. Vnější a vnitřní kosti hlezenního kloubu (dolní konec lýtkové respektive holenní kosti) tvoří útvar známý jako kloubní štěrbina, vidlice, v níž je uložena hlezenní kost (talus).

 • Holenní kost (Tibia)

  Holenní (tibia) a lýtková kost společně tvoří spodní část dolní končetiny. Dolní konec holenní kosti tvoří vnitřní hlezenní kloub.

 • Humerus

  Humerus je lékařský název pro pažní kost.

 • Hyperextenze krku

  Hyperextenze krku, nazývaná také výron nebo namožení krku, je poranění krku. Symptomy se objevují po poškození krku, přičemž dochází k poškození meziobratlových kloubů (mezi obratli), plotének, vazů, krčních svalů a nervových kořenů.


K - L

 • Kloubní maz

  Kloubní maz je produkován vnitřní membránou kloubního pouzdra (synovialis), vyživuje chrupavku a působí jako mazivo snižující tření uvnitř kloubu.

 • Kloubní plocha holenní kosti

  Kloubní plocha holenní kosti, tzn. zploštělý konec holenní kosti nejblíže trupu, má dva kloubní povrchy (vnitřní/mediální povrch a vnější/laterální povrch), na kterých dochází ke kontaktu se stehenní kostí. Ke středu kloubní plochy holenní kosti jsou upevněny dva křížové vazy.

 • Kloubní tekutina

  Kloubní tekutina je produkována vnitřní membránou kloubního pouzdra (synovialis), vyživuje chrupavku a působí jako mazivo snižující tření kloubu

 • Kloubová ortéza nebo bandáž

  Vyrobená nejlépe z elastického materiálu, který přilne k jakékoli části těla a vyvíjí jemný tlak. Zvýšením proprioceptivního efektu mohou kloubové bandáže sloužit ke zlepšení jemné motoriky kloubů.

 • Kolenní menisky

  Menisky jsou dvě polokruhová chrupavčitá tělíska nacházející se v kloubní dutině mezi oběma konci stehenní kosti a kloubním povrchem holenní kosti. Společně s chrupavčitými vrstvami obklopujícími kosti kloubu slouží tato tělíska jako tlumiče nárazů, přičemž v reakci na tlak v kloubu mění svůj tvar a polohu. Přitom pomáhají rozložit tlak na co největší plochu. Menisky obklopují femorální kloubní hrboly a spojují je s povrchem plochy holenní kosti.

 • Korekční osteotomie

  Operace prováděná na kostech za účelem nápravy změn osy zatížení kloubu.

 • Kost loketní

  Loketní a vřetenní kost společně tvoří osu předloktí.

 • Kost vřetenní

  Vřetenní a loketní kost společně tvoří osu předloktí.

 • Krční páteř

  Krční páteř je název označující sedm obratlů nacházejících se mezi hlavou a hrudní páteří.

 • Křečové žíly

  Křečové žíly jsou zkroucené a zvětšené žíly v blízkosti povrchu kůže. Nejčastěji se tvoří na nohách a kotnících.

 • Křížový vaz

  Rozlišujeme přední a zadní křížové vazy. Oba druhy vazů stabilizují koleno tím, že zabraňují sklouznutí plochy holenní kosti dopředu nebo dozadu.

 • Laterální kloubní hrbol

  Laterální kloubní hrbol kosti pažní je malý výčnělek zakřivený směrem dopředu, vytvářející spoj s radiálním postranním vazem loketního kloubu. (viz tenisový loket)

 • Laterální kloubní hrbol

  Laterální kloubní hrbol kosti pažní je malý výčnělek zakřivený směrem dopředu, vytvářející spoj s radiálním postranním vazem loketního kloubu. (viz tenisový loket)

 • Lékařská prohlídka nebo fyzioterapie

  Obecný název zahrnující veškeré metody rehabilitace, jako je aktivní/pasivní terapie, lymfodrenáž, masáže, balneoterapie a všechny formy pohybové terapie.

 • Loket nadhazovačů

  Tento stav, známý také jako golfový loket nebo zánět mediálního epikondylu, je méně běžný než tenisový loket. Postihuje loketní (mediální) kloubní hrbol, který se tvoří přesně na opačné straně lokte než tenisový loket. (viz zánět mediálního epikondylu)

 • Lýtková kost

  Lýtková kost a holenní kost (tibia) společně tvoří spodní část dolní končetiny. Dolní konec lýtkové kosti tvoří vnější hlezenní kloub.


M - N

 • Mediální kloubní hrbol

  Mediální kloubní hrbol kosti pažní, větší a nápadnější než laterální kloubní hrbol, směřuje mírně dozadu a vytváří spojení s loketním postranním vazem loketního kloubu. (viz golfový loket)

 • Meziobratlová ploténka

  Meziobratlová ploténka je prstencovité tělísko tvořené vazivovou chrupavkou s rosolovitým jádrem uprostřed. Tato tělíska vytváří elastický spoj mezi obratli umožňující pohyb mezi jednotlivými obratli a slouží jako spoje a zároveň tlumiče nárazů páteře. Vzpřímená chůze vyvíjí enormní tlak na meziobratlové ploténky.

 • Meziobratlové spoje

  Každý meziobratlový oblouk má čtyři kloubní výběžky, které tvoří meziobratlové spoje s meziobratlovými výběžky nahoře a dole.

 • Mícha

  Mícha je součástí centrální nervové soustavy probíhající míšním kanálem z mozku směrem dolů k horní části bederní páteře a zastává důležitou funkci přenosu signálů mezi mozkem a tělem.

 • Minimálně invazivní operace

  Operační technika způsobující minimální poškození zasažených tkání. Minimálně invazivní postupy se provádí pomocí tenkých řezů, jimiž se do kolene zasouvá endoskop nebo artroskop za účelem operace.

 • MRI

  Zkratka pro zobrazování pomocí magnetické rezonance

 • Natržený meniskus

  Meniskus je pružné půlkulaté tělísko tvořící výstelku kolene. Každé koleno má dva menisky, jeden na vnějším a druhý na vnitřním okraji. Meniskus zpevňuje koleno vyrovnáváním hmotnosti těla působící na koleno. Natržený meniskus může omezovat správnou činnost kolene.

 • Nešťastná trojice

  Zranění kolene, které má za následek natržení předního křížového vazu, mediálního menisku a mediálního postranního vazu.


O - P

 • Obratle

  Obratle, tzn. kostní konstrukce páteře, jsou vzájemně propojeny meziobratlovými ploténkami, které vytváří ohebné spoje. Zadní část jednotlivých obratlů je tvořena páteřním obloukem, který obklopuje míchu a společně s dalšími páteřními oblouky vytváří míšní kanál.

 • Patní kost

  Patní kost působí jako zadní spoj se spodní částí chodidla.

 • Pažní kost

  Lékařský termín: Humerus.

 • Patní kost

  Patní kost působí jako zadní spoj se spodní částí chodidla.

 • Plantární fasciitida

  Plantární fasciitida je nejčastější příčinou bolestí paty. Plantární fascie je pruh vazivové tkáně spojující patní kost s prsty na noze. Tato tkáň drží chodidlovou klenbu. Při namáhání plantární fascie slábne, otéká a zaněcuje se. Při stání a chůzi pak dochází k bolesti paty a spodní části chodidla.

 • Počítačová axiální tomografie

  (Zkratka: CT nebo CAT) Přestože je tato počítačová rentgenová metoda vhodným diagnostickým nástrojem k vyšetření kosterních i měkkých tkání, není tak účinná jako magnetická rezonanční tomografie k zobrazování měkkých tkání.

 • Polohovatelná postel

  Umožňuje pacientům nastavit polohu zad v určitém úhlu vůči nohám.

 • Porucha patelárního skloubení

  K poruše patelárního skloubení dochází v případě vychýlení čéšky (pately) při ohýbání a narovnávání nohy. Ve většině případů se čéška vychyluje příliš směrem k vnější straně nohy, pouze v některých případech směrem k vnitřní straně.

 • Poškození chrupavky

  Opotřebení a poškození kloubní chrupavky může spustit zánětlivý proces v kostních kloubech.

 • Postranní vazy

  Obvyklý termín označující systém postranních vazů horního hlezenního kloubu. Protože spojují postranní hlezenní kloub (malleolus) s patní kostí (calcaneus) a hlezenní kostí (talus), mají vnější vazy klíčovou roli při stabilizaci hlezenního kloubu.

 • Přední a zadní zásuvkový test

  Bércová část nohy může být posunuta směrem dopředu, pokud je přetržen přední křížový vaz (přední zásuvkový test), nebo zatlačena směrem dozadu, pokud je přetržen zadní křížový vaz (zadní zásuvkový test)

 • Propriocepce

  Stimulace nervových zakončení protahováním a vyvíjením tlaku. Cílem propriocepce je stimulace dynamické, reflexní odezvy svalstva za účelem stabilizace a zlepšení jemné motoriky kloubu. Externí stabilizační pomůcky, například pásky, kloubní bandáže nebo ortézy mají propriocepční účinky.

 • Protetika nebo ortéza

  Externí stabilizační pomůcky z tuhých nebo polotuhých prvků v některých případech s možností nastavení stupně pohyblivosti (například kolenní ortéza).


Q - R

 • Raná funkční terapie

  Tento termín označuje moderní metodu rehabilitace po zranění. Může být prováděna s nebo bez chirurgického zákroku. Cílem funkční terapie je rozhýbat poraněnou končetinu nebo kloub v raném stádiu rehabilitace, aby nedošlo ke komplikacím, jako je například ochabnutí svalů, ztuhlost kloubů, trombóza atd. Bandáže jsou prostředky používané při funkční terapii.

 • Rehabilitace

  Veškerá opatření na obnovu zdraví pacienta a začlenění člověka do běžného (profesionálního) života (zdravotní, pracovní a sociální začlenění).

 • Rentgen

  Metoda využívající radiaci k zobrazování lidského těla. Zatímco je tato technika vhodná k vyšetření kostní konstrukce těla, měkké tkáně jsou při zobrazení viditelné pouze slabě nebo vůbec, k jejich zobrazení je nejvhodnější CAT skenování a magnetická rezonance.


S - T

 • Sakroiriakální kloub

  Tento kloub tvoří spoje mezi páteří a oběma stranami pánve. Sakroiriakální kloub nese váhu a napětí trupu, a proto je náchylný ke zranění.

 • Šlachová pochva

  Šlachová pochva je obal šlachy naplněný tekutinou. Podobně jako tíhové váčky mají synoviální pochvy ochrannou funkci a umožňují klouzání šlach.

 • Středový nerv

  Středový nerv (Nervus medianus) probíhá karpálním tunelem v zápěstí a inervuje palec, ukazováček, prostředníček a prsteníček.

 • Středový nerv

  Středový nerv (Nervus medianus) probíhá karpálním tunelem v zápěstí a inervuje palec, ukazováček, prostředníček a prsteníček.

 • Syndrom karpálního tunelu

  (Zkratka: CTS) Poškození středového nervu v karpálním tunelu zápěstí.

 • Syndrom patelo-femorální bolesti

  Bolest v okolí čéšky, která může mít mnoho příčin.

 • Syndrom páteřní arterie

  Arteria vertebralis (páteřní arterie) je větev arterie uložené pod klíční kostí vyživující mozek a procházející příčnými výběžky páteře podél levé a pravé strany krční páteře. Při zúžení (například následkem zánětu kostních kloubů) tohoto kanálu a sevření páteřní arterie může pacient pociťovat závrať nebo zvonění v uších.

 • Synovialis

  Vnitřní vrstva kloubního pouzdra produkující a vstřebávající kloubní tekutinu.

 • Synoviální membrána

  Vnitřní vrstva kloubního pouzdra produkující a vstřebávající kloubní tekutinu.

 • Systém vazů

  Termín často používaný lékaři pro označení celého komplexu vazů, jako jsou postranní vazy, běžný termín označující v podstatě systém tří nezávislých vazů umístěných na vnějším hlezenním kloubu a fungujících jako jedna jednotka.

 • Tendinitida

  Tendinitida je zánět nebo podráždění šlachy, silného vazu pojícího kosti a svaly. Obvykle je způsobena opakovanými malými nárazy v postižené oblasti nebo náhlým vážnějším zraněním.

 • Tenisový loket

  Pojem tenisový loket (zánět laterálního epikondylu) označuje zánětlivou nebo degenerativní změnu laterálního (radiálního) epikondylu (epicondylus radialis), která má za následek přetížení kloubu během pracovních nebo sportovních aktivit. Konzervativní terapie představuje první plán léčby, přičemž je chirurgický zákrok indikován pouze v případě neustálé bolesti. (Viz zánět laterálního epikondylu)

 • Terapie rázovými vlnami

  Terapie rázovými vlnami byla poprvé použita k rozmělnění ledvinových kamenů a následně přizpůsobena pro ortopedické využití. Procedura zahrnuje vysílání krátkých ultrazvukových impulzů pro zlepšení krevního oběhu a stimulaci metabolismu za účelem utlumení bolesti.

 • Tenosynovitida

  Obvykle nebakteriální zánět šlachy nebo šlachové pochvy.

 • Tibia

  Holenní (tibia) a lýtková kost společně tvoří spodní část dolní končetiny. Vnitřní hlezenní kloub je tvořen dolním koncem holenní kosti.


U - V

 • Ultrazvuková terapie

  Zvukové vibrace prohřívají tělo. Tepelné a mechanické účinky ultrazvuku zlepšují místní prokrvení.

 • Ústřel

  Bolest v kříži.

 • Vnější postranní vaz

  Stabilizuje koleno na vnější (laterální) straně kloubu.

 • Vnitřní postranní vaz

  Stabilizuje koleno na vnitřní (mediální) straně kloubu.
 • Výhřez ploténky

  K vyhřeznutí ploténky dochází v případě, že vnitřní hmota meziobratlové ploténky vystoupí ven z ploténky. Tím může dojít k podráždění nebo tlaku na ploténku. Vyhřeznutí ploténky má většinou malé nebo vůbec žádné příznaky.

 • Vymknutí

  Termín vymknutí označuje zranění kloubu, k němuž nejčastěji dochází na kotníku a kloubech prstů. Podvrtnutí často způsobuje částečné nebo úplné přetržení vazů. Konzervativní funkční terapie je obvykle dostatečná a úspěšná.


Y - Z

 • Zánět kostních kloubů

  Zánět kostních kloubů je způsoben poškozením kloubu, které může mít různé příčiny, například infekce, vadné držení těla a další deformity kolen (nohy do X nebo do O) nebo nesprávné či nadměrné namáhání kloubů. Pokud je například vrstva chrupavky narovnána, na rentgenu je zobrazeno také zploštění dutiny kloubní.

 • Zánět laterálního epikondylu

  Tenisový loket (zánět laterálního epikondylu) je zánětlivá nebo degenerativní změna laterálního (radiálního) epikondylu (epicondylus radialis), která má za následek přílišné zatížení kloubu. Konzervativní terapie představuje první plán léčby, přičemž je chirurgický zákrok indikován pouze v případě neustálé bolesti. (Viz zánět laterálního epikondylu)

 • Zánět mediálního epikondylu

  Tento stav, známý také jako loket nadhazovačů, je méně běžný než tenisový loket. Postihuje loketní (mediální) kloubní hrbol, který se tvoří přesně na opačné straně lokte než tenisový loket. (viz golfový loket)

 • Zánět obratlů

  Zánět kostních kloubů v oblasti meziobratlových kloubů páteře.

 • Zlomenina člunkové kosti

  Člunková kost (os scaphoideum) je karpální kost nacházející se na radiální straně zápěstí. Ke zlomenině člunkové kosti dochází často při pádu na zápěstí, místa fraktury jsou obvykle znehybňována na 12 týdnů pomocí sádry.

 • Zlomenina distálního rádia (Collesova zlomenina)

  Distální zlomenina radia v zápěstí, zpravidla způsobená pádem.

 • Zobrazování magnetickou rezonancí

  (Zkratka: MRI) Magnetická rezonance je v ideálních případech vhodná k určení diagnózy týkající se poškození a změn měkkých tkání (například poranění křížového vazu v koleni) a meziobratlových plotének a na rozdíl od CAT nevystavuje pacienty radiaci.

 • Zranění kosti

  Tento termín zahrnuje zranění ovlivňující strukturu kosti, k němuž dochází například při nehodě nebo následkem jiných silných nárazů