Expertní panel

Představení členů našeho Expertního panelu

Produkty FUTURO™ jsou navrhovány s cílem pomoci našim zákazníkům zvýšit kvalitu jejich života. Aby značka FUTURO™ i nadále zůstala jednou z nejdůvěryhodnějších značek bandáží a ortéz, poskytují při jejich vývoji a výrobě odbornou podporu technici a lékaři z našeho Expertního panelu. Tito odborníci provádějí výzkum, vývoj a testování stávajících i nových produktů, přičemž využívají praktické zkušenosti s potřebami zákazníků tak, aby byly do prodeje uvedeny pouze ty nejkvalitnější produkty. Díky tomu jsou naše inovativní produkty navrhovány na základě nejnovějších poznatků, návrhů a řešení. Vše podřizujeme jedinému cíli: pomáhat Vám žít naplno.


Ralph Buschbacher, M.D

Muskuloskeletální expert - vedoucí odborník FUTURO™ komise

 • Ralph Buschbacher
  • Doktor Buschbacher předkládá odborné komisi FUTURO™ cenné poznatky o zdravotních aspektech našich produktů. Současně je i vedoucím našeho týmu lékařů. Společnost 3M tak může zákazníkům předkládat špičkové produkty, které od nás očekávají.

  • Svou odbornou kariéru započal doktor Buschbacher na University of Virginia, kde získal postgraduální i lékařský titul. Na lékařské fakultě této univerzity figuroval jako hlavní vyučující postgraduálního studia. Na národní i mezinárodní úrovni se rozsáhle věnoval širokému spektru témat. Publikuje velké množství odborných materiálů – je autorem více než 100 odborných publikací, 46 knižních kapitol a 20 knih.


Ryan Gaynor, PT, MS

Fyzioterapeut

 • Ryan Gaynor
  • Ryan Gaynor momentálně pracuje jako fyzioterapeut na klinice Horizon Home Health and Hospice v americkém městě Milwaukee. Specializuje se na domácí péči, především pro komunitu městských center, která bývá stranou zájmu poskytovatelů péče. V rámci ní se zaměřuje na pooperační ortopedickou rehabilitaci. Dříve než Ryan Gaynor pracoval na své současné pozici, začal svou kariéru v nemocnici Methodist Hospital v Indianapolis, kde měl možnost spolupracovat s celonárodně uznávanými chirurgy z centra Methodist Sports Medicine a fyzioterapeuty z Indiana University School of Medicine. Zaměřoval se na léčbu ortopedických poranění, konkrétně na kompenzační systém pro pracujících. Během svého působení v Indianapolis spolupracoval s profesionálním mužstvem amerického fotbalu Indianapolis Colts a jeho chirurgem, doktorem Tomem Klootwykem. Zde figuroval jako poradce při poraněních měkkých tkání a pomáhal s léčbou obtížných případů. Následně sedm let provozoval soukromou praxi v oblasti Milwaukee s pokračujícím zaměřením na ortopedii a poranění měkkých tkání. Současně dále rozvinul postupy manuální terapie a přístup k dynamickému zpevňování těla. Ryan Gaynor také působil jako fyzioterapeut v nemocnici Columbia St. Mary's Hospital v Milwaukee. V ní se věnoval oblasti akutní péče a pracoval jako fyzioterapeut pro ambulantní pacienty, díky čemuž rozšířil svoji paletu zkušeností s mnoha druhy pacientů ve sféře fyzioterapie.

  • Rayn Gaynor získal v roce 1998 magisterský titul z oboru fyzioterapie na University of Indianapolis, kde již v roce 1995 získal bakalářský titul.


Dominic Julian

Technický manažer

 • Dominic Julian
  • Dominic vnáší do odborné komise jedinečnou perspektivu a zkušenosti. Do návrhu a vývoje zdravotních pomůcek vnáší své zkušenosti certifikovaného sportovního trenéra. V tomto oboru pracuje již přes 18 let.

  • Dominic pracuje již téměř dvě desetiletí na vývoji produktů založených na různých stavech zranění a biomechanice. Jeho zkušenosti a odborné znalosti přispěly k řadě produktů, které využívají pokročilý design a nové materiály k uspokojení rostoucích potřeb našich zákazníků. Během této doby přebíral stále větší podíl odpovědnosti, takže se podílel na většině činností souvisejících s produkty, a to včetně návrhu, výroby, kvality, školení a vývoje obalů k produktům.

  • V roce 2016 byl Dominic jmenován vedoucím skupiny pro vývoj produktů. Na této pozici se nepřestává zaměřovat na potřeby našich spotřebitelů, kterým přináší vysoce kvalitní produkty se špičkovými parametry.

  • Před svým angažmá u produktů značky FUTURO™ pracoval jako sportovní vysokoškolský trenér. K jeho pracovní náplni patřila i spolupráce se zdravotnickým personálem s cílem optimalizovat obecnou kvalitu života sportovců, včetně prevence zranění, hodnocení, léčby a rehabilitace. Dominic získal nejprve titul bakaláře (BS) v oboru sportovního tréninku na Boston University a později i magisterský titul (MS) v oboru managementu na Boston College.


Lynn Peterson

RN, CWOCN

 • Lynn Peterson
  • Lynn Peterson, RN, WOCN, je nemocniční sestra s akreditací u organizace WOC zaměstnaná u společnosti 3M Health Care. Mezi její hlavní odpovědnosti patří technická a klinická podpora platformy 3M pro kompresi a léčbu edémů. Lynn připravuje a organizuje školení a programy, které pomáhají podporovat prodejní organizaci a zákazníky v používání dvouvrstvého kompresního systému 3M™ Coban™ k léčbě venózních vředů nohou, lymfedému a dalších zdravotních stavů vyžadujících kompresi.

  • Lynn se primárně zaměřuje na klinické konzultace a vzdělávání našich zákazníků ze sféry dlouhodobé péče a domácí léčby. Lynn sestavuje a organizuje vzdělávací programy zaměřené na hodnocení zranění a tematickou léčbu, léčbu poranění dolních končetin, prevenci a léčbu tlakových vředů a prevenci a léčbu poranění pokožky.

  • Lynn je držitelkou bakalářského titulu z oboru ošetřovatelství. Pracovala v širokém spektru klinických prostředí včetně akutní péče. Má 22 let zkušeností v oboru domácí léčby, ve které figurovala na řadě různých pozic. Lynn je členkou organizace WOCN (Wound, Ostomy, Continence Society). Společnost 3M již pět let reprezentuje v národní poradní komisi pro tlakové vředy NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel).


Tanya Beckwith

Senior specialistka na technický servis

 • Tanya Beckwith
  • Tanya získala během svých 24 let, které u společnosti 3M pracuje, výborné zkušenosti v oboru produktového vývoje, komercializace a řízení projektů. Působila v široké škále zdravotnických i obchodních podniků. Tanya pro společnost 3M vyvíjí, patentuje a komercializuje zdravotní pomůcky. Na své současné pozici technického servisu zajišťuje podporu globálnímu obchodu tím, že vědecké poznatky, o které se naše produkty opírají, zavádí do praxe, a současně také přispívá k pozitivním zážitkům zákazníků.

  • Tanya je držitelkou bakalářského titulu z chemického inženýrství na University of Minnesota a titulu MBA z University of St. Thomas.


Diane Emslander

Specialistka na vývoj pokročilých produktů

 • Diane Emslander

  Diane je členkou týmu značky FUTURO™ pro zdravotní pomůcky. Zaměřuje se na využívání nových technologií ve vývoji produktů. Ve společnosti 3M pracuje více než 27 let. Má rozsáhlé zkušenosti s nejdůležitějšími technologiemi 3M, vývojem produktů i procesů – od grafických a optických fólií až po produkty na čištění a péči o zvířata. Diane promovala na technologickém institutu University of Minnesota s bakalářským titulem (BS) v oboru průmyslového inženýrství.


Jay Kovacs

Návrhář produktů a specialista vývoje

 • Jay Kovacs

  Jay je průmyslový návrhář s 15 lety zkušeností, který do výroby vnáší své nápady. Jay využívá své znalosti procesu návrhu a vývoje k vývoji nových materiálů a pokročilých výrobních postupů našich produktů, které předvídají a naplňují potřeby našich zákazníků. Spojení jeho zkušeností v oboru designu zaměřeného na člověka a znalostí moderních výrobních postupů vnáší do tvorby produktů značky FUTURO™ jedinečný úhel pohledu.

  Jay má bakalářský titul z průmyslového návrhářství na Art Center College of Design.


Debra Battah

Specialistka na produktové inženýrství

 • Debra Battah

  Deb je členkou týmu zdravotních pomůcek značky FUTURO™. Zodpovídá za vývoj, údržbu a výrobu produktů značky FUTURO™. Deb je u společnosti 3M již 31 let. Má rozsáhlé zkušenosti s vývojem procesů a produktů i údržbou a rozšiřováním výroby nových produktů, a to od lepicích pásek na krabice a pásek na běžné použití až po zdravotnické produkty 3M využívané v nemocnicích. Promovala z University of Minnesota s bakalářským titulem (BS) v oboru chemického inženýrství. Současně je držitelkou titulu MBA se specializací na výrobní systémy z University of St. Thomas.


Edward Roberts

Produktový inženýr

 • Edward Roberts

  Jako člen týmu značky FUTURO™ pro zdravotní pomůcky vnáší Ed laboratorní novinky do výrobních závodů. Ed nepřestává usilovat o vylepšení našich procesů, která mají zajistit, aby zdravotní pomůcky značky FUTURO™ byly vyrobeny ve špičkové kvalitě, na kterou se naši zákazníci mohou spolehnout. Promoval z University of Minnesota s bakalářským titulem (B.S.) v oboru biochemie. U společnosti 3M pracuje od roku 2012.


Nicolas Lee

Vývojář produktů

 • Nicolas Lee

  Nick je nejnovějším členem týmu značky FUTURO™ pro zdravotní pomůcky. Zaměřuje se na začlenění univerzálních designových principů, ergonomie a vývoje produktů zaměřeného na člověka do tvorby nových produktů zdravotních pomůcek. Jako rehabilitační technik má za sebou 12 let zkušeností s uváděním produktových konceptů na trh. Vyvíjí specializované spotřebitelské výrobky pro osoby se zdravotním postižením.

  Nick má bakalářský titul z oboru strojního inženýrství z University of Minnesota.